+8 = 12 

ㄇㄣˋmèn

  1. 心中愉快」、」、」。

  1. 不暢心緒」。·杜甫裁詩。」

+8 = 12 

ㄇㄣmēn

  1. 空氣不流氣壓引起不暢快感悶熱」、天氣酷熱房間。」

  2. 聲音響亮說話怎麼悶氣?」

  3. 形容不靈不作聲樣子悶頭」。

  1. 密閉使透氣」、一會兒。」」。

  2. 時間一處在家外頭走走!」

  3. 出來不要在心。」

stuffy, shut indoors, to smother, to cover tightly, bored, depressed, melancholy, sealed, airtight, tightly closed
étouffant, fermer, étancher, ennuyeux, triste, déprimé, morose, étouffant, mal aéré, lourd, mélancolique
drückend, stickig (Adj)​