ㄧㄡyōuㄒㄧㄣxīnㄔㄨㄥchōngㄔㄨㄥchōng

  1. 憂愁不安樣子詩經·召南·草蟲》:未見君子憂心忡忡。」憂心如擣憂心如焚喜氣洋洋

deeply worried and sick at heart (idiom)​
être chagriné, être en proie à l'inquiétude
schwer bedrückt