ㄈㄣˋfènˋshìㄐㄧˊㄙㄨˊ

  1. 痛恨腐敗社會現狀庸俗世態二十年目睹之怪現狀·第一一回》:說起憤世嫉俗自然處處梟獍。」忿世嫉俗」、疾世憤俗」。隨俗沉浮

to be cynical, to be embittered
(expr. idiom.)​ être dégoûté du monde et des moeurs, être cynique, être aigri