ㄧㄥˋyìngㄉㄚˊ

  1. 言語酬答漢書·○·藝文志》:論語孔子應答弟子時人弟子相與夫子。」應對」。質疑

to reply
répondre à, répliquer à