ㄏㄨㄞˊhuáiān

  1. 苟且安逸三國志·一一·魏書·管寧》:懷安不惟古人翻然改節!」

Huai'an county in Zhangjiakou 張家口[Zhang1 jia1 kou3], Hebei
Huai'an (Ort in Hebei)​ (Eig, Geo)​