ㄏㄨˋㄒㄧㄢˋxiànㄨㄟˊwéi穿ㄔㄨㄢchuān

  1. 穿門檻形容來訪人數眾多·尚書故實》:題額戶限穿。」門可羅雀

an endless stream of visitors (idiom)​
(expr. idiom.)​ flot ininterrompu de visiteurs