ㄕㄡˇshǒuㄉㄠˋdàoㄅㄧㄥˋbìngㄔㄨˊchú

  1. 伸手病患診治形容醫術高明·無名氏桃花·》:小人三代行醫醫書脈訣無不通曉手到病除。」醒世姻緣傳·》:治療真是手到病除。」