ㄉㄢdānㄧㄡyōu

  1. 擔心憂慮··火宅牽纏火宅牽纏早晚擔憂今日茫然。」文明小史·》:委員著實擔憂。」擔心憂慮

to worry, to be concerned
s'inquiéter de, être anxieux
besorgt sein, Kummer haben (V)​