ㄕㄡshōuㄐㄩˋ

  1. 收領金錢其他物件憑證單據文明小史·》:次日知府銀子一併收據。」

receipt
reçu (de paiement)​
Abnahmebescheinigung (S)​, Quittung (S)​, Empfangsbestätigung (V)​