ㄨㄣˊwénㄏㄨㄚˋhuà

  1. 人類歷史發展過程創造總成包括宗教道德藝術科學方面文明 2.教化

  2. 文治教化·劉向說苑··》:不服文化不改然後。」文選··》:文化武功。」

culture, civilization, cultural
civilisation, culture
Kultur (S)​, Erziehung und Bildung (S)​