ㄇㄧㄥˊmíngㄊㄤˊtáng

  1. 古代天子舉行大典地方禮記·明堂》:周公諸侯明堂天子斧依而立。」文選·曹植·》:典禮辟雍文德明堂。」翼室」。

  2. 糧食場地院子

  3. 堪輿家地方

  4. 後漢書··》:明堂飲食。」·章懷太子·言明神明。」