ˋzhìㄩㄥˇyǒngㄕㄨㄤshuāngㄑㄩㄢˊquán

  1. 智慧勇氣兼備·關漢卿·》:三略六韜智勇雙全寸鐵萬夫不當。」·湯顯祖邯鄲·第一》:丞相智勇雙全一步。」智勇兼全」。

sowohl mutig als auch schlau