ㄕㄨshūㄐㄧㄚˋjià

  1. 存放書籍架子紅樓夢·一回》:大夫寶玉便走過來書架後面。」槅子」。

bookshelf
(rayon de)​ bibliothèque, étagère (à livres)​
Bücherregal (S)​