ㄉㄨㄥdōngㄕㄢshān

  1. 日觀峰別名參見日觀峰

  2. 詩經·豳風根據詩序〉:東山周公東征。」東征東山慆慆不歸。」

Dongshan county in Zhangzhou 漳州[Zhang1 zhou1], Fujian, Tungshan township in Tainan county 台南縣[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
Dongshan (Ort in Fujian)​ (Eig, Geo)​