+5 = 9 

ㄍㄢgān

  1. 植物芸香科灌木四至公尺互生橢圓形葉緣鋸齒初夏白色果實果皮粗糙成熟金黃色甘美樹皮葉子果皮種子入藥植物果實」。」、」。

+5 = 9 

ㄑㄧㄢˊqián

  1. 使不能公羊傳·》:。」·何休·解詁。」」。

large tangerine
mandarine
große Mandarine , große Tangerine