ㄐㄧㄠˋjiàoㄓㄥˋzhèng

  1. 考查改正戶口校正」。訂正改正

to proofread and correct, to edit and rectify, to correct, to calibrate
rectifier, corriger
berichtigen, entzerren, regeln, regulieren, korrigieren (V)​