ㄊㄠˊtáoㄏㄨㄚhuā

  1. ·杜甫曲江桃花楊花黃鳥白鳥。」儒林外史·》:鄉村地方河邊桃花柳樹紅紅綠綠間雜好看。」

  2. 桃花星參見桃花星桃花」。

peach blossom, (fig.)​ love affair
fleur de pêcher
Pfirsichblüte (S)​, Pfirsichblüten (S)​, Frühling (S)​