ㄏㄥˊhéngㄑㄧㄕㄨˋshùㄅㄚ

  1. 形容雜亂條理水滸傳·》:瓦礫橫七豎八殺死男子婦人。」二十年目睹之怪現狀·五七》:鐵櫃鑰匙果然橫七豎八銀紙。」七橫八豎」。齊齊整整

in disorder, at sixes and sevens (idiom)​
kreuz und quer