ㄕㄜˋshèㄒㄧㄢˋxiàn

  1. 位於安徽省東南東南得名鐵路縣民製造木材大宗枇杷蜜棗馳名全國西北黃山著名遊覽療養勝地

She county in Huangshan 黃山[Huang2 shan1], Anhui
Kreis She (Provinz Anhui, China)​ (Eig, Geo)​