ㄑㄧˋㄌㄧˋ

  1. 體力列子·》:取道致遠氣力有餘。」文明小史·》:箱子這般沉沉內中銀子不少我們氣力使幾個。」

  2. 幫助拍案驚奇·》:若是善用收拾將來隨宜未必不得氣力。」

strength, energy, vigor, talent
énergie
Kraft, Anstrengung, Energie (S)​