ㄑㄧㄥqīngㄑㄧˋ

  1. 化學元素分子無味原子氣體物質自燃助燃化學性質活潑許多非金屬金屬直接化合沸點液化液態火箭推進器燃料製造儲存化學工業還原劑可作燃料燃燒產生高溫

hydrogen (gas)​
hydrogène
Wasserstoff (S)​, Hydrogen, Hydrogenium (S)​