ㄏㄢˋhànㄕㄢshān

  1. 貼身短衣三國演義·第一》:龍鳳汗衫咬破指尖。」笠衫

vest, undershirt, shirt
chemisette, maillot de corps, tee-shirt
Leibchen (S)​, Pullunder (S)​, T-Shirt (S)​