ㄑㄧˋㄅㄨˋㄔㄥˊchéngㄕㄥshēng

  1. 不出聲音形容十分悲傷·金壺·心影·離恨天雜記》:彌留白湯洗滌肺腑食不下咽泣不成聲。」淚流滿面淚如泉湧淚如雨下淚眼汪汪淚汪汪泣如雨下