ㄒㄧㄠxiāoㄇㄧˇ

  1. 消滅停止後漢書·○·文苑·趙壹》:抗論當世消弭。」消除消釋爆發發動

(literary)​ to eliminate, to put an end to
(littéraire)​ éliminer, mettre un terme à