ㄑㄧㄥqīngㄒㄧㄡˋxiù

  1. 秀美不俗拍案驚奇·》:他生少年萬分清秀可喜心裡。」儒林外史·一回》:客人清秀。」」。秀氣粗俗

delicate and pretty
délicat et gracieux, aux traits fins