+9 = 12 

ㄒㄧㄤxiāng

  1. 參見湘江

  2. 大陸地區湖南省簡稱

  1. 烹煮詩經·召南·采蘋》:。」·蘇軾香色。」

abbr. for Hunan 湖南 province in south central China, abbr. for Xiangjiang river in Hunan province
(nom d'une rivière)​, autre nom de la province du Hunan
Kurzbez. für die Provinz Hunan (Eig, Geo)​