ㄐㄧㄋㄨˋ

  1. 言語行動刺激他人使發怒史記··陳涉世家》:忿恚激怒。」文明小史·三二》:激怒眾人不是造謠到省算計咱們。』」激憤

  2. 刺激發怒後漢書··》:於是軍士激怒。」· 搜神記·》:因此激怒不如趨附?』」

to infuriate, to enrage, to exasperate
exaspérer, irriter, mettre en colère
empört, zornig, entrüstet , sich aufregen, sich empören (V)​