ㄕㄨˊshúㄌㄧㄢˋliàn

  1. 技術純熟那些球員個個動作熟練。」老練練習熟習純熟生疏生硬

  2. 柔軟素絹·陸游立夏〉:湯沐熟練單衣。」

practiced, proficient, skilled, skillful
habile, qualifié
Beschlagenheit (S)​, Geschicktheit (S)​, Meisterschaft (S)​, Routine (S)​, ausgebildet (Adj)​, fachmännisch (Adj)​, gelernt (Adj)​, geschickt (Adj)​, kompetent (Adj)​, leistungsfähig (Adj)​, meisterhaft (Adj)​, meisterlich (Adj)​, qualifiziert (Adj)​, spezialisiert (Adj)​, taktvoll (Adj)​, tüchtig (Adj)​