ㄌㄢˋlànㄕㄨˊshú

  1. 果實·蘇軾楊柳櫻桃爛熟。」

  2. 精熟熟悉·陸游野人世態爛熟家山萬里依稀。」儒林外史·》:手底下實在有些講究而且一部易筋經爛熟。」生疏

well cooked, to know thoroughly
bien cuisiné, bien connaître