ㄧㄚˊˇchǐ

  1. 動物咀嚼器官上下顎骨齒槽組織突起牙齒構造組織形成琺瑯質象牙質骨質以及組織中心屬於組織牙髓

tooth, dental
dent
Zahn (S)​, Zahnarzt (S)​, Zahnfleisch (S)​