ㄨㄤˊwángˇ

  1. 帝王兒子三國演義·》:曹操吞併疆土王子地面救援。」儒林外史·》:自此聽見左右玉牒王子。」

  2. 複姓春秋王子王子

prince, son of a king
prince
Fürst (S)​, Prinz, königliche Prinz, Königssohn (S)​