ㄕㄣshēnㄊㄨˊ

  1. 複姓申屠申屠

two-character surname Shentu
(nom de famille)​, Shentu
Shentu (Eig, Fam)​