+12 = 17 

ㄌㄧㄠˊliáo

  1. 醫治」、」。周禮·天官·瘍醫》:五毒。」

  2. 解除解救療貧」。三國·曹植遠遊〉:療飢朝霞。」

to treat, to cure, therapy
soigner, traiter
heilen (S, Med)​, behandeln (V, Med)​, versorgen (V, Med)​, Liao (Eig, Fam)​