ㄅㄞˊbáiㄐㄩㄍㄨㄛˋguòㄒㄧˋ

  1. 白駒駿馬白駒過隙一下子過去莊子·》:人生天地白駒過隙忽然而已。」比喻時間漢書··》:人生一世白駒過隙。」三國演義·第一》:人生白駒過隙遷延歲月恢復中原?」過隙白駒」、隙駒」。

a white steed flits past a crack (idiom)​; How time flies!
dahineilen (V)​, kurzer Augenblick