ㄐㄩㄢˋjuànㄋㄧㄢˋniàn

  1. 思念懷念紅樓夢·第一》:不虞父母眷念切愛。」懷念懷想

to think fondly of
penser avec émotion à
vermissen, sich sehnsüchtig erinnern (V)​