ㄕㄨㄛˋshuòㄖㄣˊrén

  1. 美人詩經··碩人》:碩人。」

  2. 隱士詩經··考槃》:考槃碩人。」

  3. 大德賢德詩經·邶風·簡兮》:碩人俁俁公庭。」魏書··高祖》:頃者州郡不以碩人所以鄙夫所以所謂?」

  4. 婦人封號侍郎以上職官碩人」。以後