ㄐㄧㄠjiāoㄒㄧㄒㄧㄤxiāng

  1. 鄉鎮位於宜蘭縣面積平方公里嘉慶先民」。洪水砂石」。著名溫泉風景區北投

Jiaoxi or Chiaohsi township in Yilan county 宜蘭縣[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
Chiaohsi (Dorf in Taiwan)​ (Eig, Geo)​