ㄑㄧˊㄈㄨˊ

  1. 祈求上天賜予福祉禮記·月令》:無不皇天上帝名山大川四方宗廟社稷以為祈福。」呂氏春秋·季秋·順民》:犧牲祈福上帝大至。」

to pray for blessings
prier pour la bénédiction
Segen erbitten