ㄐㄧㄢˇjiǎnㄐㄧㄝˊjié

  1. 簡要清晰繁複雜亂元史··吳澄》:》、春秋》、禮記》,穿鑿精明簡潔卓然一家之言。」簡略簡捷繁雜繁蕪嚕囌囉唆冗長

concise, succinct, pithy
concis, précis
konzis (Adj)​, kurz (Adj)​, lapidar, kurz und bündig (Adj)​, prägnant (Adj)​