ㄐㄧㄥjīngㄐㄧˋㄒㄩㄝˊxué

  1. 研究社會個別經濟單位如何選擇來使有限各種用途資源增進福利社會科學

economics (as a field of study)​
sciences économiques, économie
Ökonomie, Wirtschaftswissenschaft (S)​