ㄅㄧㄢbiānㄏㄠˋhào

  1. 排列號數這些試卷編號之後便彌封送交閱卷老師。」

  2. 號數大專聯考公平試卷考生姓名編號識別。」

to number, numbering, serial number
numéro, numéroter
nummerieren; Nummerierung (Adv)​