ㄌㄠˇlǎoㄏㄢˋhàn

  1. 年老男子自稱·無名氏包待制·》:姐姐老漢只有一個婆婆早已。」十國春秋··後蜀·》:老漢不足。』」老夫

old man, I (an old man referring to himself)​
vieillard, vieux
älterer Herr (S)​