+5 = 9 

ㄊㄞtāi

  1. 其他哺乳動物母體幼體」、」、胎兒」、雙胞」。

  2. 量詞計算生育次數單位」、」。

  3. 器物粗胚」。

  4. 衣服被褥棉花」。

  5. 事物根源」。

  6. 參見

fetus, litter, tire, abbr. of 輪胎
foetus, embryon, pneu
Fötus, Embryo (S, Med)​, Geburt, Niederkunft (S, Med)​, Polster, Füllung, Futter (S, Tech)​, (Luft-)​ Reifen, Gummischlauch, Radmantel, Reifen (S, Tech)​, ungebranntes Werkstück (S, Tech)​