+8 = 12 

ㄧㄝˋ​yè
語音

  1. 肩膀手臂交接地方晉書··江統》:。」俗稱胳肢窩」。

  2. 旁邊·徐霞客遊記·三上·西日記》:西瀑布峻極。」

  3. 動物翅膀胸部相連地方史記·一一·司馬相如》:弓不虛發決眥。」

+8 = 12 

ˋ​yì
讀音

  1. )​讀音

armpit, (biology)​ axilla, (botany)​ axil, Taiwan pr. [yi4]
aisselle
Achselhöhle (S)​