ㄋㄠˇnǎoㄧㄢˊyán

  1. 腦部發炎導致昏睡智力體能降低疾病大部分病毒感染傳播主要媒介三斑家蚊其他腦膜炎麻疹傷口感染也可併發腦炎主要症狀發燒頭痛眩暈嘔吐抽筋四肢僵硬

brain fever, encephalitis, meningitis
encéphalite
Enzephalitis (S)​