ㄏㄨㄚhuāㄈㄟˋfèi

  1. 消費儒林外史·第一》:銀子零星花費。」紅樓夢·》:胡亂花費也是公子哥兒常情。」破費耗費花消儲存

ㄏㄨㄚhuāㄈㄟ˙fei

  1. 消費錢財這次旅遊花費已經超過我們預算。」

expense, cost, to spend (time or money)​, expenditure
dépenser, payer, dépense, frais
verbracht , Beschädigung (S)​, Verschwenderei (S)​, ausgeben (V)​, kosten (V)​, kostenlos (V)​, verbringen (V)​