+8 = 12 

ㄆㄨˊ

  1. 參見菩提

Bodhisattva
Bodhisattva
Bodhisattva (S)​