+10 = 14 

ㄎㄨㄞˇkuǎi

  1. 植物莎草多年草本公尺褐色叢生溼地造紙

  2. 春秋內地故址大陸地區河南洛陽西南

  1. 西遊記·》:翻跟頭豎蜻蜓裡面擺佈。」

+10 = 14 

ㄎㄨㄞˋ​kuài
又音

  1. )​

a rush, scirpus cyperinus
jonc
Kuai (Eig, Fam)​