+14 = 18 

ㄙㄚˋ

  1. 參見

Bodhisattva, surname Sa
Bodhisattva, (nom de famille)​
Sa (Eig, Fam)​