ㄒㄩㄏㄨㄢˋhuàn

  1. 空幻真實·蘇軾金光明經〉:可愛虛幻非我。」真實事實

譀譀
imaginary, illusory
illusoire, fantastique, chimérique
Einbildung, Illusion (S)​, illusorisch, phantomhaft, irreal (Adj)​